Tekst en bestanden

Privacy statement Smulweb Kookcollege B.V.

Download versiePrivacy-statement-SWK-RR.pdf

Versie mei 2018

Inleiding

Smulweb Kookcollege B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@smulwebkookcollege.nl.

Wie is Smulweb Kookcollege B.V.?

Smulweb Kookcollege B.V. is de besloten vennootschap Smulweb Kookcollege B.V., kantoorhoudende te (3812 PK) Amersfoort aan Nijverheidsweg Noord 55a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32167388.

Smulweb Kookcollege B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smulweb Kookcollege B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

Smulweb Kookcollege B.V. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Meta van den Boom bereiken via meta@younitymedia.nl.

Hoe gebruikt Smulweb Kookcollege B.V. jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Smulweb Kookcollege B.V. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Smulweb Kookcollege B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Smulweb Kookcollege B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Smulweb Kookcollege B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Smulweb Kookcollege B.V. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Smulweb Kookcollege B.V.. Je kunt verzoeken dat Smulweb Kookcollege B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Smulweb Kookcollege B.V. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Smulweb Kookcollege B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Smulweb Kookcollege B.V. te verkrijgen. Smulweb Kookcollege B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Smulweb Kookcollege B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Smulweb Kookcollege B.V.

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@smulwebkookcollege.nl. Smulweb Kookcollege B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Smulweb Kookcollege B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Smulweb Kookcollege B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Smulweb Kookcollege B.V. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Smulweb Kookcollege B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@smulwebkookcollege.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Smulweb Kookcollege B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@smulwebkookcollege.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Evenementen Bus.nl logo
Evenementen Bus.nl

Copyright © Evenementen Bus.nl 2020 | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

Sitemap | www.websiteonlinekopen.nl